Leegstandsbeheer – Ontzorgen

Leegstandsbeheer vanuit het perspectief van de woningcorporatie, gemeente en projectontwikkelaars.

Leegstandsbeheer

Meer dan vastgoedbeheer

Het beheren van leegstaand vastgoed is volgens onze filosofie een complete aanpak. Leegstaand vastgoed behelst veel meer dan een leegstaand pand of een leegstaande straat die gerenoveerd of gesloopt gaat worden. Het is een essentieel onderdeel van een (woon)wijk waar mensen met elkaar leven.

Onze uitdaging is om van leegstand een kans te maken om een wijk mooier en leefbaarder te maken. Als er in de overbrugging van leegstand tot renovatie of sloop iets moois gedaan kan worden met dit vastgoed, kan dit veel meer bijdragen aan de (her)bouw van het betreffende vastgoed.

Onze ervaring is dat juist de focus op leefbaarheid en duurzaamheid voor alle betrokkenen een enorm positief effect heeft. Wij mochten al vele malen getuige zijn van een hele hechte buurt en gemeenschap, waar saamhorigheid en verdraagzaamheid de boventoon voerde. Leegstand heeft in al deze gevallen meer kansen geboden dan iedereen had kunnen verwachten.

  • BEHEER VAN UW VASTGOED

  • ONTZORGING

  • MAATWERK

  • LEGE OPLEVERING

Woningcorporatie

Totaal Leegstandsbeheer denkt en handelt vanuit een woningcorporatie. Veiligheid en Leefbaarheid staat bij ons centraal. Wij denken in oplossingen, werken proactief en zijn betrokken en sociaal naar zowel onze opdrachtgevers als bewoners.

Wij hebben de kennis en ervaring op het gebied van herhuisvestingstrajecten. Onze mensen zijn getraind om goed om te kunnen gaan met conflictsituaties, zijn in het bezit van een EHBO/BHV diploma, zijn thuis in een multiculturele samenleving (jong en oud) en initiëren verbetervoorstellen wanneer nodig.

Opdrachtgevers van Totaal Leegstandsbeheer zijn woningcorporaties, gemeenten en overige vastgoedeigenaren. Eigenaren welke het net als ons van belang vinden dat het vastgoed en de woonomgeving schoon, heel en veilig zijn en de mens centraal staat.

Totaal Leegstandsbeheer is in de gehele periode van leegstand tot sloop of elk ander gewenst stadium een volwaardige wijkpartner die haar partners weet te vinden. En met onze 24×7 servicedienst zijn we altijd bereikbaar en kunnen we snel schakelen.

Onze samenwerkingspartners