Leegstandsbeheer
Bruikleen
Tijdelijke verhuur
Verhuur & beheer
Heroplevering sloop- en renovatieprojecten

Leegstandsbeheer

Denken en werken vanuit het perspectief van een woningcorporatie

Leegstandsbeheer is een dienst waar steeds vaker een beroep op word gedaan door corporaties, gemeenten, vastgoedontwikkelaars, makelaars en particuliere vastgoedeigenaren. Totaal Leegstandsbeheer beheert leegstaand vastgoed met als doel woningen, wijken en buurten leefbaar en veilig te houden.Totaal Leegstandsbeheer denkt en handelt vanuit een woningcorporatie. Veiligheid en Leefbaarheid staat bij ons centraal. Wij denken in oplossingen, werken proactief en zijn betrokken en sociaal naar zowel onze opdrachtgevers als bewoners.

Wij verbinden bewoners door middel van wijkactiviteiten en zorgen voor een prettige leefomgeving. Ook al is het tijdelijk!

Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn:

  • Bruikleen

  • Tijdelijke verhuur

  • Verhuur & Beheer (particulier)

  • Onklaar & Veilig maken

Bruikleen en antikraak

Kortdurige tijdelijke bewoning van leegstaande panden

Bruikleen of te wel anti-kraak houdt in dat wij tijdelijke bewoners zullen plaatsen in leegstaande woningen. Door de aanwezigheid van onze tijdelijke bewoners voorkomen wij dat uw vastgoed oneigenlijk gebruikt, verwaarloosd of vernield wordt. Bruikleen is een  specifieke vorm van leegstandsbeheer. Ook bij bruikleen zien wij erop toe dat de woonomgeving een nette uitstraling blijft houden en worden eventuele ongeregeldheden direct door onze eigen dienst opgelost. Algemene ruimten zoals portieken en brandgangen worden structureel door Totaal Leegstandsbeheer schoon en onkruidvrij gehouden. Wij doen er alles aan om het hele gebied schoon, heel en veilig te houden. Deze oplossing is de meest flexibele en veilige oplossing voor tijdelijke bewoning. Onze bruikleners hebben te allen tijde een terugkeeradres en hebben een bruikleen overeenkomst. Hierdoor kunnen wij de woningen binnen 28 dagen overdragen aan onze opdrachtgever. Lees hier meer over bruikleen oftewel antrikraak.

Tijdelijke verhuur

Tijdelijke verhuur met langere verhuurtermijn

Bij tijdelijke verhuur plaatsen we eveneens bewoners in leegstaande woningen. Echter gaat dit om langere verhuurtermijnen (minimaal zes maanden). Voordeel voor u als opdrachtgever is dat u nog steeds gedeeltelijk inkomsten genereert. Ook bij tijdelijke verhuur zien wij erop toe dat de woonomgeving een nette uitstraling blijft houden en worden eventuele ongeregeldheden direct door onze eigen dienst opgelost.  Algemene ruimten zoals portieken en brandgangen worden structureel door Totaal Leegstandsbeheer schoon en onkruidvrij gehouden. Wij doen er alles aan om het hele gebied schoon, heel en veilig te houden. Tijdelijke verhuur en huurbescherming volgens de leegstandswet wordt hier duidelijk omschreven.

Verhuur en Beheer

Beheer en verhuur van particulier en zakelijk vastgoed

Ook als particuliere verhuurder kunt u gebruik maken van onze dienstverlening. Door onze extra diensten en inspecties bent u gegarandeerd van inkomsten en waarde behoud. Door een breed portofolio aan woningzoekenden, vinden wij voor u de meest geschikte huurder. De gehele verhuurperiode zijn wij uw beheerder en schakelt u met ons via een vast contactpersoon.

Herloplevering sloop- en renovatieprojecten

Onklaar en veilig maken

Bij de heroplevering van het sloop- of renovatieproject aan de opdrachtgever blijft Totaal Leegstandsbeheer u van dienst. Bij vertrek van de tijdelijke bewoners hebben wij een periode van nazorg en evaluatie op het gebied van veiligheid. Afdoppen, strippen, afdichten en afsluiten van gas, water, elektra zijn onder andere de diensten waarvoor gekozen kan worden in deze periode.

Afdoppen

Bij sloopwoningen worden gas, water en elektra na de meter afgedopt. Op deze manier is de woning vrij van gas, water en elektra en hoeft er in de wintermaanden niet gestookt te worden tegen bevriezing van de leidingen. Er kunnen geen gassen ontsnappen of kortsluiting en waterschade veroorzaakt worden door ongewenst bezoek.

Strippen

Om het nog veiliger en onaantrekkelijker te maken tegen ongewenste bezoekers, worden de woningen gestript. Bij strippen wordt het pand vrijgemaakt van de waardevolle metalen en sanitair. Het pand is niet meer aantrekkelijk voor koperdiefstal en ongewenste bezoekers.

Afsluiten gas, water en elektra

Bij sloopwoningen kunnen wij u ondersteunen op het moment dat de huurmeters zoals het water, gas en elektra meters retour worden genomen door de leveranciers.

Afhandeling diversen

Na vertrek van de tijdelijke bewoners wordt de laatste hand aan de veiligheid gelegd. Alle containers worden geretourneerd, brievenbussen afgesloten en artikel 461. borden geplaatst. Indien gewenst kan onze conciërge het gebied buiten kantoortijden controleren en ongeregeldheden melden bij politie of gemeentelijke toezicht & handhaving.

Afdichten van (sloop)panden

Ook kunnen wij uw panden gedeeltelijk of volledig afdichten om inbraak of vandalisme tegen te gaan.