Dit artikel uit de Gorinchemse Courant van 1 juli jl. toont weer aan dat Totaal Leegstands Beheer (TLB) ook een groot project als de Torenflat naar tevredenheid van de opdrachtgever Poort6 en van de bewoners in beheer heeft. Totaal Leegstands Beheer heeft dit project vanaf 1 januari 2013 in beheer. Het gaat om 99 woningen die in het kader van de Leegstandwet in gebruik aan tijdelijke bewoners gegeven worden. TLB realiseert hier intensief beheer en controleert regelmatig of de bewoners de woningen op een goede manier bewonen. De leefbaarheid in en rondom de Torenflat wordt door het intensieve (sociale) beheer gewaarborgd. Hiermee blijft het gebouw in goede bouwkundige staat waardoor de waarde gewaarborgd wordt. Een ander voordeel is dat Poort6 nog een substantieel deel van de huur ontvangt. Daarnaast is er grote behoefte aan tijdelijke woonruimte en wordt hiermee ook een volkshuisvestelijke doelstelling gerealiseerd. Dit alles maakt dat alle betrokken partijen tevreden zijn over het leegstandsbeheer van Totaal Leegstands Beheer.

Wilt u meer informatie over de dienstverlening van Totaal Leegstands Beheer, belt u dan gerust voor een vrijblijvende afspraak of meer informatie.
Check ook onze website: https://totaal-leegstandsbeheer.nl .