Ik huur
Huur betalen
Huur opzeggen
Problemen
Wijkambassadeur

Je bent een huurder bij ons

Je huurt een tijdelijke woning van ons of woont in bruikleen in een van onze antikraak woningen. We staan voor je klaar om samen een veilige en duurzame leefomgeving te realiseren.

Samen maken we de wijk leefbaar

Bij Totaal Leefstandsbeheer begrijpen we als geen ander hoe belangrijk het is om je thuis te voelen in de buurt waar je woont. Dit geld voor huidige bewoners die al jaren in een bepaalde wijk wonen, maar ook voor nieuwe bewoners. De wijk is wat je er samen van maakt. Onze visie is dat tijdelijke bewoners hier een veel grotere rol in kunnen en vaak ook willen spelen. Tijdelijke bewoning wordt door sommige leegstandbeheerders gezien als iets waar geen energie in gestoken hoeft te worden wat betreft Leefbaarheid en Saamhorigheid in de wijk. Wij denken daar anders over.

Onze ervaring leert dat juist het samenbrengen van tijdelijke bewoners en de bewoners die al langer wonen in de wijk voor hele mooie initiatieven kan zorgen. We hebben heel veel mooie verhalen van onze tijdelijke huurders die uiteindelijk zoveel binding met hun wijk kregen dat ze vanuit hun tijdelijke woning op zoek zijn gegaan naar een vaste woning en een trotse permanente wijkbewonener zijn geworden en gebleven.

Nieuwe huurder

Welkom !

Wij hopen dat u blij bent met uw nieuwe tijdelijke plek. Kortgeleden heeft u de overeenkomst getekend en daarom bent u nu bewoner van Totaal Leegstandsbeheer.

Een aantal belangrijke zaken die u moet regelen bij een verhuizing:

 • Binnen vijf werkdagen na uw verhuizing moet u uzelf en uw huisgenoten inschrijven op uw nieuwe woonadres. U heeft daarvoor een (kopie van) uw overeenkomst en een legitimatiebewijs nodig.
 • Binnen vijf werkdagen moet u zich aanmelden voor uw gas, water en elektralevering. Daarbij bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste begin- of eindstanden van de elektriciteit, water en gasmeters.
 • Geiser, boiler of gashaard aanwezig? Dan bent u verplicht een koolmonoxidemelder in de woning aan te brengen. Daarnaast zijn dit veelal huurtoestellen. Voor een onderhoudscontract moet u contact opnemen met het betreffende bedrijf. (gashaarder, geisers en boilers behoren nimmer tot het gehuurde)
 • Tevens is het verplicht een rookmelder in huis te hebben.
 • Een aansluiting kabeltelevisie, telefoon en internet regelt u zelf bij een aanbieder naar keuze.
 • Als u recht heeft op huurtoeslag dan kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan hier.
 • Wij adviseren u om een inboedelverzekering af te sluiten. Daarmee bent u verzekerd tegen brand, waterschade en diefstal. Daarnaast is het verplicht om een WA verzekering af te sluiten (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering).
 • Wonen via Totaal Leegstandsbeheer is in bijna alle gevallen tijdelijk, schrijft u zichzelf daarom ook in bij een woningcorporatie.

Huur betalen

Alle informatie met betrekking tot het betalen van de huur

Betalen

Wanneer u een woning huurt of in bruikleen heeft bij Totaal Leegstandsbeheer dan betaalt u de huur of bruikleenkosten vooruit op de eerste dag van de maand. Deze afspraak is vastgelegd in uw huurovereenkomst en kan niet worden aangepast.

Betaalmogelijkheden

Standaard wordt de huur of de bruikleenkosten geincasseerd, hiervoor heeft u bij het aangaan van de huurovereenkomst een machtiging ondertekend. Wanneer het voor u niet mogelijk is om op de eerste dag van de maand voldoende saldo op u rekening te hebben, mag u de huur of bruikleenkosten uiteraard ook zelf op of voor de eerste dag van de maand overmaken per bank op rekeningnummer NL33 RABO 0145 4590 12 t.n.v Totaal Leegstandsbeheer of per pin voldoen op één van onze kantoren.

Huur opzeggen

Alle informatie met betrekking tot het opzeggen van de huur

Tijdelijke verhuur of bruikleenovereenkomst opzeggen

Via onderstaand PDF formulier kunt u de huur dan wel bruikleenovereenkomst opzeggen. De volledig ingevulde en ondertekende opzegging verstuurt u (ingescand) per e-mail of per post. Als u de huuropzegging per post stuurt, raden wij u aan dit per aangetekende post te doen.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn van zowel een tijdelijke verhuurovereenkomst als een bruikleenovereenkomst is één maand, maar de laatste huur/bruikleendag mag niet in een weekend of op een feestdag vallen. Ontvangen wij u opzegging bijvoorbeeld op de 10e van de maand, dan is de laatste dag van de overeenkomst op zijn vroegst de 10e van de volgende maand. Als dit een weekend- of feestdag is, dan wordt de eerstvolgende werkdag de einddatum.

Let op dat de opzegging door alle huurder(s)/bruiklener(s) is ondertekend en dat deze ingaat op de dag dat wij uw opzegging ontvangen.

Ontvangstbevestiging

Binnen drie werkdagen na ontvangst van de opzegging ontvangt u van Totaal Leegstandsbeheer een bevestiging. Hierin vermelden wij uw laatste huur/bruikleendag en een voorstel voor de vooropname. Tijdens de vooropname bekijken wij samen met u de woning en geven wij aan hoe u de woning bij de eindopname moet achterlaten.

Problemen

Problemen zijn er om opgelost te worden

Heeft u een reparatieverzoek?

Als huurder bent u verantwoordelijk voor de meeste onderhoudsgerelateerde zaken binnen uw woning. (denk aan cv bijvullen en dergelijke) Wij zijn verantwoordelijk voor de meeste werkzaamheden aan de buitenkant van uw woning.

Ik heb een klacht

Dagelijks doen wij ons uiterste best om er te zijn voor onze opdrachtgevers, bewoners, partners etc. Mocht het toch voorkomen dat u een klacht heeft over onze dienstverlening dan wel werkzaamheden, verzoeken wij u vriendelijk u klacht kenbaar te maken.

Wij willen u verzoeken hiervoor gebruik te maken van onderstaand formulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons gegarandeerd een reactie op uw klacht.

Als uw klacht uiteindelijk niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich eventueel wenden tot de centrale klachtencomissie van het Keurmerk Leegstandsbeheer.

Overlast

Het is natuurlijk vervelend als uw buren voor overlast zorgen. Heeft u uw buren aangesproken op de veroorzaakte overlast, maar heeft dit niet het gewenste effect? Neemt u dan contact op met een wijkbeheerder van Totaal Leegstandsbeheer.

Onze wijkbeheerders zijn getraind om conflicten op te lossen en problemen bespreekbaar te maken. Daarnaast hebben zij nauwe contacten met de wijkpartners zoals de wijkagenten. Op die wijze kan er in veel situaties bemiddeld worden. Neem contact met ons op via het klachtenformulier om de overlast te melden en wij nemen contact met u op.

Wijkambassadeur

Ben jij die buurtbewoner die nog meer betrokken is?

Zet jij jezelf ook graag in voor een nog betere wijk?

Wijkambassadeurs van Totaal Leegstandsbeheer zijn bewoners welke het aanspreekpunt van de wijk vormen.

De wijkambassadeur:

 • hij of zij staat in contact met wijk en buren. De wijkambassadeur is het ‘aanspreekpunt’ van de wijk;
 • kaart relevante problemen aan bij Totaal Leegstandsbeheer;
 • brengt de visie van de wijk in bij de thematische werkgroepen van Totaal Leegstandsbeheer
 • initieert en neemt deel aan sociale projecten in de wijk;
 • initieert en neemt deel aan burgerinitiatieven vanuit de wijk;
 • hij of zijn drinkt een bakje koffie of helpt met de boodschappen bij alleenstaande ouderen;
 • verricht kleine werkzaamheden in de wijk. Misschien heb je groene vingers of vindt je het leuk om schoon te maken.

Ik wil ook ambassadeur worden

Wil je je inzetten voor je omgeving? Heb je gevoel voor wat er speelt in je buurt? Heb je ideeën over wat er beter zou kunnen in je wijk maar je weet nog niet hoe je er mee aan de slag kan? Vindt jij leefbaarheid in jouw buurt ook belangrijk? Word dan wijkambassadeur bij Totaal Leegstandsbeheer!

Totaal Leegstandsbeheer biedt jou:

 • De mogenlijkheid om je netwerk te vergroten.
 • Afhankelijk van de werkzaamheden, een korting op de maandelijkse huur/bruikleenkosten.

Aan het wijkambassadeursschap ben je gemiddeld twee uur per week kwijt. Neem om je aan te melden, of voor meer informatie, contact met totaal leegstandsbeheer via ons contactformulier.