De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht stroomt geleidelijk leeg nu de plannen voor de sloop voor Fase I dichterbij komen. Tablis Wonen vindt dat de wijk ook tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden leefbaar moet blijven. Daarom worden de woningen die vrijkomen bewoond door tijdelijke huurders. Tablis Wonen werkt hiervoor samen met Totaal Leegstandsbeheer uit Gorinchem.

De herstructurering van de Staatsliedenbuurt verloopt  in fases. De uitverhuizing van de bewoners in Fase I is inmiddels gestart. Samen met de bewoners wordt naar een andere woning gezocht.  Het is belangrijk dat ook voor de bewoners  van fase II en III de wijk leefbaar blijft. “Wanneer je niets doet, verpaupert een wijk en kan dat een ontevreden en onveilig gevoel geven.”, vertelt Ron van Huuksloot van Tablis Wonen.  Niemand wil graag naast een leegstaande woning wonen. Zodra de huurders van Tablis Wonen een nieuwe woning hebben gevonden, worden de vrijkomende woningen aangeboden via Totaal Leegstandsbeheer. Hiervoor wordt  social media ingezet, zoals Twitter en Facebook.  Vijf tijdelijke huurders hebben inmiddels al hun intrek genomen in één van de woningen. Deze nieuwe huurders krijgen een tijdelijk contract van zes maanden volgens de Leegstandswet. De huurprijzen variëren van 430 tot 550 euro per maand en er kan huurtoeslag aangevraagd worden.

Diversiteit
Van studenten tot mensen die al jaren actief zijn op de arbeidsmarkt . Een diversiteit aan mensen gaan hun intrek nemen in de woningen die de komende jaren in fases gesloopt worden.

Procedure Totaal Leegstandsbeheer
Niet iedereen kan zomaar een woning betrekken. Iedere potentiële huurder wordt eerst door Totaal Leegstandsbeheer uitgenodigd voor een intakegesprek en daarna vindt er een screening plaats. Als  iemand in het verleden bijvoorbeeld  overlast heeft veroorzaakt en/of woonfraude heeft gepleegd, dan komt die persoon niet in aanmerking voor een tijdelijke woning. Daarnaast is het, gezien de tijdelijke aard van de huur, niet toegestaan de woningen te betrekken met minderjarige kinderen.

Totaal Leegstandsbeheer zorgt ervoor  dat nieuwe buren elkaar leren kennen, door het organiseren van bijvoorbeeld een buurt-bbq. Wanneer  u ook interesse heeft om tijdelijk te huren in de Staatsliedenbuurt, dan kunt u zichzelf online inschrijven bij Totaal Leegstandsbeheer.