LEIDSCHENDAM-VOORBURG – De sloop van het leegstaande schoolgebouw van het voormalige College ’t Loo aan de Rijnlandlaan in Voorburg is in volle gang. Op een buitenmuur van het slooppand staat een 45 m2 grote gevelversiering. Bewoners vroegen de gemeente of dit kunstwerk behouden kon blijven en aan dat verzoek wordt voldaan.

Handeling

Wethouder Marcel Houtzager verrichtte de eerste handeling om de gevelversiering los te maken van het gebouw. Dit vond plaats op vrijdagmiddag 8 november in Voorburg aan de Rijnlandlaan.

Afstoten van gebouwen

De sloop van het leegstaande schoolgebouw van het voormalige College ‘t Loo aan de Rijnlandlaan 1 in Voorburg, komt voort uit het integrale plan voor de onderwijs­huisvesting. Het beheer van gebouwen is geen kerntaak van de gemeente. Leidschendam-Voorburg streeft naar het verkleinen van het aantal gebouwen in bezit, door herbestemming, verkoop, of sloop.

Historische waarde

Maar dat wil niet zeggen dat we zomaar de sloophamer zetten in deze gevelversiering, die van historische waarde blijkt en hoort bij de wijk. Als demonteren en hergebruik mogelijk zijn, dan zetten we ons daar voor in, aldus wethouder Marcel Houtzager. In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt het kunstwerk gedemonteerd. Kunstwacht is de organisatie die kunst onderhoudt in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De onderdelen worden opgeslagen bij de gemeentewerf in afwachting van herplaatsing in de wijk.

Bron: dichtbij.nl