Op 8 juni 2015 is Sadet Karabulut (SP Tweede Kamer lid verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Wonen, Wijken en Integratie), op werkbezoek geweest bij TLB.
Het doel van het bezoek was het bekijken hoe Totaal Leegstandsbeheer op een sociale manier werkt aan de leefomgeving en omgaat met mensen.

Zij vonden het fijn om nu ook vanuit de branche te horen dat het beter kan en moet.

Kortom, het was een geslaagde dag en de werkwijze van TLB past bij de gedachtegang van de SP. We houden contact met de SP!sp

Bron: Website SP Gorinchem