De overheid wil de regels voor tijdelijke verhuur versoepelen. Hierdoor wordt het voor huiseigenaren die een nieuw huis willen kopen of hebben gekocht gemakkelijker om hun nog te koop staande oude woning tijdelijk te verhuren. Plannen zijn:

  • De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Nu stelt de gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning die ze afgeeft en wordt deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen.
  • Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.
  • Sloop-en renovatiewoningen mogen maximaal 7 jaar worden verhuurd, in plaats van de huidige 5 jaar. Dit omdat door de crisis herstructureringsprojecten soms flinke vertraging oplopen.
  • Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen 10 jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van 5 jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen.
  • Huiseigenaren mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar reguliere bewoning zit (door een eigenaar-bewoner of door een huurder met een normaal huurcontract met huurbescherming).

Door de plannen wordt de Leegstandwet gewijzigd. De ministerraad heeft op 13 juli 2012 ingestemd met de wijzigingen. Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. Daarna gaat de tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer met het wetsvoorstel instemt, moet ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen. De verwachting is dat de wijzigingen in de loop van 2013 ingaan.

Bron: Rijksoverheid.nl