Woningcorporatie LEKSTEDEwonen in Vianen heeft onlangs voor de tweede keer samengewerkt met Totaal Leegstandsbeheer. Het betrof de sloopflat Goudhaver in de wijk Vijfheerenlanden in Vianen. Totaal Leegstandsbeheer heeft de flat ruim een half jaar beheerd. In de appartementen op de eerste verdieping woonden tijdelijke huurders en het gebouw en de omgeving werden netjes gehouden. “Wij zijn zeer tevreden”, zegt Jacco Labrijn, projectcoördinator van LEKSTEDEwonen.

Die tevredenheid wordt onderstreept door het feit dat LEKSTEDEwonen inmiddels een nieuw beroep heeft gedaan op Totaal Leegstandsbeheer. Het gaat om het beheer van twee kleinere sloopflats in Vianen. Labrijn: “Als corporatie ben je hierdoor de zorg voor sloopcomplexen grotendeels kwijt. Er komen nette, tijdelijke huurders in de woningen en er wordt zorggedragen voor de leefbaarheid in en rond de flats. Dat is voor ons het belangrijkste voordeel.”

Een woningcorporatie kan twee dingen doen als er woningen of een wooncomplex op de sloopnominatie staan, zegt Labrijn. 1. “Je kan het complex tijdelijk leeg laten staan, met alle gevolgen van dien. Verpaupering, vandalisme, het is een grote zorg voor de corporatie. 2. Je kunt het beheer ook overdragen aan een professionele partij. Totaal Leegstandsbeheer heeft dat bij de flat Goudhaver goed gedaan.”

Geen enkel probleem

Het 62 appartementen tellende, na-oorlogse Goudhaver wordt de komende tijd gesloopt. Er worden twee kleinere complexen met in totaal 38 woningen teruggebouwd. Sinds voorjaar 2015 heeft Totaal Leegstandsbeheer gezorgd dat de meeste woningen op de eerste verdieping van Goudhaver bewoond werden door tijdelijke huurders. De toegang tot de bovenliggende verdiepingen en galerijen werd hermetisch afgesloten. Alleen de mensen van LEKSTEDEwonen konden het hele gebouw in om het verder sloopklaar te maken. Ook zorgde Totaal Leegstandsbeheer dat de omgeving rond de flat schoon was en dat de tijdelijke bewoners hun flat netjes hielden. Labrijn: “Totaal Leegstandsbeheer selecteert en controleert de huurders goed. Er zijn geen problemen met bewoners geweest.”

Omwonenden

De flat Goudhaver ligt middenin de wijk Vijfheerenlanden, veel omwonenden dus. Ook in dat opzicht was het belangrijk om verpaupering te vermijden, zegt Labrijn. “Voor andere wijkbewoners is het ook heel fijn dat zo’n flat bewoond en schoon blijft. Omwonenden hebben eigenlijk niet gemerkt dat het om een sloopflat ging. Er brandde altijd licht, de entree werd veel gebruikt en alles zag er netjes uit. Er is ook geen sprake geweest van vandalisme.”

Prettige samenwerking

Of deze samenwerking voor de corporatie financieel voordelig is geweest, kan Labrijn niet zeggen. “Je weet niet hoe het was gelopen als we het beheer niet uit handen hadden gegeven. Nu betalen we Totaal Leegstandsbeheer een vergoeding, maar krijgen ook een deel van de huurinkomsten die langer blijven doorlopen. Een prima constructie. Het belangrijkste is dat het goed is verlopen. Het contact met de mensen van Totaal Leegstandsbeheer was prettig, accuraat en uiterst correct. Ze hebben ervaring in de corporatiewereld. We begrijpen elkaar. Het is dusdanig goed bevallen, dat we opnieuw gaan samenwerken. Dat zegt voldoende.”

Bron: CorporatieNL