Vormalig directeur van Totaal Leegstandsbeheer, Fatih Polatli, kent de problematiek van corporaties in herstructureringswijken als geen ander.

Hij werkte als wijkconsulent in Gorinchem, in een wijk die geheel werd geherstructureerd. Aanvankelijk werden leeggekomen woningen dichtgetimmerd, later werden er leegstandsbeheerders bij betrokken. Toch kon het veel beter, vond hij. “Ik heb ervaren dat het anders moet. Dat doen we nu met Totaal Leegstandsbeheer.”

De naam Totaal Leegstandsbeheer spreekt voor zich. Sinds 2010 is deze organisatie actief om renovatiewijken schoon, heel en veilig te houden. Dat houdt veel meer in dan enkel het tijdelijk verhuren van leeggekomen woningen, weet Fatih Polatli. In een tijd waarin leefbaarheid onder druk staat, gaat het zeker ook om sociale cohesie in de wijk, om verzorgde tuinen, veilige en goed toegankelijke achterpaden en brandgangen. Goed contact met partners zoals de wijkagent, de wijkbeheerder, bewonerscommissies en de corporatie kan hierbij niet ontbreken. “Een totaalaanpak”, aldus Polatli.

Loop geen inkomsten mis dankzij tijdelijke verhuur

Totaal Leegstandsbeheer werkt voornamelijk in opdracht van woningcorporaties. Natuurlijk is het voor de corporatie allereerst belangrijk dat sloop- of renovatiewoningen zo lang mogelijk bewoond blijven. De organisatie adviseert bij voorkeur tijdelijke verhuur en geen anti-kraak. Zo heeft de corporatie de gebruikelijke inkomsten uit huur en wordt er gewerkt volgens de leegstandswet. Totaal Leegstandsbeheer selecteert de huurders. “Belangstelling voor tijdelijk huren is er meer dan voldoende”, zegt Polatli. “We krijgen veel aanmeldingen. Denk aan studenten, jongeren die op zichzelf willen wonen of mensen die dringend woonruimte zoeken vanwege een scheiding.”

Screening zorgt voor nette huurders

Totaal Leegstandsbeheer screent tijdelijke huurders op hun woonhistorie, zorgt ervoor dat ze zich inschrijven bij de GBA, dat nutsvoorzieningen op naam worden gezet en dat ze zich netjes gedragen. Periodiek komen medewerkers van de organisatie op huisbezoek om woningen op onrechtmatigheden en veiligheid te controleren. “Altijd op afspraak, we komen nooit ongevraagd binnen”, vertelt Polatli.

Daarbij richt Totaal Leegstandsbeheer altijd een woning in als wijkinformatiepunt voor bewoners en belangstellenden. Tevens wordt er een wijkbeheerplan gemaakt. “Onze organisatie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de leefbaarheid”, zegt Polatli. “We gaan voor 0% leegstand. Verwaarloosde woningen maken we weer bewoonbaar en we houden de omgeving netjes. Daarnaast brengen wij mensen met elkaar in contact. Bijvoorbeeld door een buurtbarbecue voor alle betrokkenen te organiseren. Elkaar kennen, dat zorgt voor cohesie. Dan durven ze elkaar aan te spreken en wonen mensen fijn in een wijk.”

Iedereen profiteert van deze aanpak

Iedereen heeft baat bij deze totaalaanpak. Urgent woningzoekenden worden geholpen, er is geen leegstand, huurinkomsten lopen door en de wijk blijft leefbaar. Totaal Leegstandsbeheer weet precies wat goed is voor alle partijen. “Al onze medewerkers komen van een corporatie of gemeente, ze hebben veel ervaring met het werken in wijken en buurten. Wij ontzorgen corporaties. We kennen hun verantwoordelijkheden als het gaat om leefbaarheid en we spreken dezelfde taal. Dat werkt heel goed.”

BRON: CorporatieNL.nl