Leegstandbeheer is een hot topic in corporatieland. Steeds meer corporaties weten de weg naar ontzorging te vinden, en schakelen een bedrijf of instantie in die zorgen rondom een sloopwoning of -complex wegneemt door zich te ontfermen over het beheer hiervan. Alsmaar meer corporaties geven de voorkeur aan tijdelijke verhuur in plaats van bruikleen (anti-kraak). 60% van de corporaties maakt dan ook inmiddels gebruik van de diensten van leegstandsbeheerders. Zoals de die van Totaal Leegstandsbeheer. Hoe zit dat bij jouw corporatie?

Wij spraken Fatih Polatli, directeur van Totaal Leegstandsbeheer, onder meer over ontwikkelingen op het gebied van leegstandsbeheer, wetgeving en regels, de voordelen van leegstandbeheer en inkomsten die een corporatie misloopt.

Totaal Leegstandsbeheer werkt voornamelijk in opdracht van woningcorporaties. Natuurlijk is het voor de corporatie allereerst belangrijk dat sloop- of renovatiewoningen zo lang mogelijk bewoond blijven. De organisatie adviseert bij voorkeur tijdelijke verhuur en geen anti-kraak. Zo heeft de corporatie de gebruikelijke inkomsten uit huur en wordt er gewerkt volgens de leegstandswet. Totaal Leegstandsbeheer selecteert de huurders. “Belangstelling voor tijdelijk huren is er meer dan voldoende”, zegt Polatli. “We krijgen veel aanmeldingen. Denk aan studenten, jongeren die op zichzelf willen wonen of mensen die dringend woonruimte zoeken vanwege een scheiding.”

Ontwikkelingen

“Gelukkig zien we dat steeds meer corporaties de voordelen van tijdelijke verhuur inzien. Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van leegstandbeheer betreft veiligheid. Er moet bewaakt worden dat de woningen en woonomgeving ook in tijdelijke verhuur of in bruikleen veilig zijn en blijven. Aangezien de leefbaarheid onder druk staat, is wijkbeheer van groot belang. Totaal Leegstandsbeheer zorgt daarvoor met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op basis van de 3 pijlers: toezicht, orde en netheid.”

“Ook cohesie is een belangrijke ontwikkeling: wij proberen zowel vaste als tijdelijke bewoners te verbinden en ervoor te zorgen dat de bewonersparticipatie optimaal is. En laten we privacy niet vergeten.”

De voordelen van leegstandbeheer

Niet voor iedere corporatie is het vanzelfsprekend om een bedrijf in te schakelen voor leegstandbeheer. Jammer, want zo loopt de corporatie inkomsten mis en is de kans op kraak, vandalisme, brand en verloedering groot. Een leegstandbeheerder screent alle bewoners gescreend en iedere 8 tot 10 weken worden er huisbezoeken uitgevoerd.

“Door een leegstandbeheerder in de arm te nemen, bespaart de corporatie op bedrijfslasten, zoals groenvoorziening, klein onderhoud, schoonmaak, een opzichter, wijkbeheerder, verhuurconsulent en huurincasso. Al deze zaken worden overgenomen. Daarbij heb je gegarandeerde inkomsten en dus 0% huurderving. De corporatie incasseert maandelijks bij de leegstandbeheerder die het risico voor het innen van de huurpenningen bij de huurder/bruiklener op zich neemt. In tijden waarin de leefbaarheid extra onder druk staat, ben je blij dat je bij een specialist terecht kunt die zich bekommert om het beheer en hier ook tijd voor en ervaring mee heeft. Mooi bijkomend voordeel is dat je zo de werkdruk van je eigen personeel verlaagt en zij elders inzetbaar zijn.”

Wetgeving en regels

Er zijn behoorlijk wat wetten en regels waar corporaties rekening mee moeten houden tijdens leegstand. Heb je aan de volgende zaken gedacht?
•Passend toewijzen
•Inkomensregistratie
•Het op correcte wijze aanvragen van de leegstandsvergunning (ook met de beperkte kennis bij kleine gemeenten (foutieve vergunningen))
•Opstalverzekering (in verband met verhoogd risico verplichting leegstand te melden)
•Tijdelijke verhuur versus bruikleen
•Tijdelijke huurders genieten huurbescherming
•Veiligheid en onderhoud

Trots

“We weten als geen ander de juiste balans van verschillende doelgroepen bewoners te creëren en de door ons beheerde omgeving is altijd netjes en leefbaar. Daarbij is er nooit leegstand, overlast of woonfraude en zijn onze opdrachtgevers ook zeer tevreden over de dienstverlening. Op de Oranjebuurt (Hardinxveld-Giessendam) zijn wij toch wel het meest trots.”

Wat Totaal Leegstandsbeheer uniek maakt

“Wij begrijpen de corporatiemedewerker en kunnen ons makkelijk in hen verplaatsen. Totaal Leegstandsbeheer is opgericht door corporatiemedewerkers, mede hierdoor kunnen we optimaal ontzorgen. We bieden professionele wijkbeheerders, opzichters, verhuurconsulenten, hoveniers, schoonmakers en te allen tijde een luisterend oor.”

“Iedere wijk en elk complex zijn anders. Wij leveren daarom ook altijd maatwerk, maar wel steevast een totaalpakket.”

“We zijn een betrokken organisatie. Bij ons staat de mens centraal in plaats van de stenen. Communicatie is dan ook een van onze sterke punten. Wij hebben veel ervaring in op de juiste wijze communiceren naar de bewoners. Doordat wij een multiculturele organisatie zijn, kunnen wij de doelgroep – eventueel hangjongeren – vaak in hun moedertaal aanspreken. Onze medewerkers zijn sociaal sterk en omdat zij bewoners thuiskomen, vragen wij jaarlijks een VOG van iedere medewerker.”

“Huisbezoeken doen we alleen aangekondigd en dus nooit onaangekondigd. We houden ook geen huissleutels achter.”

“Aan Totaal Leegstandsbeheer heeft u een professionele netwerkpartner die altijd de samenwerking zoekt met politie, wijkteams, reinigingsdiensten, gemeenten, bewoners, bewonerscommissies, hangjongeren, nutsbedrijven, lokale smo’s et cetera.”

Bron: CorporatieNL